ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

PTG receives "Asia Responsible Enterprise Awards 2021"
15 ก.ย. 2564

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“PTG”) ได้รับมอบ 2 รางวัล ประเภท รางวัลความเป็นผู้นำองค์กร และรางวัลการสร้างความเข้มแข็งในสังคม จาก Asia Responsible Enterprise Awards (“AREA”) ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและให้เกียรติธุรกิจและผู้นำในเอเชียที่มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยรูปแบบการจัดงานเป็นแบบ Virtual event โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา