วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข" ในทุกด้านของช่วงชีวิต

พันธกิจ

ร่วมสร้างโอกาสการเติบโตกับพันธมิตร และชุมชนในทุกที่ ทั้งด้านธุรกิจพลังงาน และขยายสู่การบริการรอบด้านอย่างครบวงจร เพื่อเติมเต็มความสุข และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของทุกคน