อันดับความน่าเชื่อถือ

วันที่ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2565 TRIS Rating ครั้งที่ 49/2565 BBB+
ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 TRIS Rating ครั้งที่ 45/2564 BBB+
ดาวน์โหลด
24 มีนาคม 2563 TRIS Rating ครั้งที่ 34/2563 BBB+
ดาวน์โหลด
11 เมษายน 2562 TRIS Rating ครั้งที่ 52/2562 BBB+
ดาวน์โหลด
04 เมษายน 2561 TRIS Rating ครั้งที่ 37/2561 BBB+
ดาวน์โหลด