ราคาหลักทรัพย์

PTG
15.00 THB
-(-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
23,379,800
มูลค่า ('000 บาท)
350,666
ราคาเปิด
15.10
วันก่อนหน้า
15.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
14.80 - 15.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.90 - 19.80