ราคาหลักทรัพย์

PTG
19.40 THB
-0.60(-3.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
37,824,300
มูลค่า ('000 บาท)
741,887
ราคาเปิด
20.30
วันก่อนหน้า
20.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
19.20 - 20.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.60 - 21.90