ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ รายละเอียด
23 พ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 1Q2565
22 เม.ย. 2565 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565
11 มี.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน FY2564