ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ รายละเอียด
26 พ.ย. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 3Q64
27 ส.ค. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 2Q64
28 พ.ค. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 1Q64
26 เม.ย. 2564 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564
09 มี.ค. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน FY2564