ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัท ชื่อ-นามสกุล อีเมล โทรศัพท์
Asia Plus Securities คุณนลินรัตน์ กิตติอำพลรัตน์ nalinrat@asiaplus.co.th 02-680-1228
ASL Securities คุณธวัชชัย อัศวพรไชย tawatchai@aslsecurities.com 02-508-1567 Ext. 3200
คุณศุภณัฐ สินบริสุทธิ์ supanut@aslsecurities.com 02-508-1567 Ext. 3202
Finansia Syrus คุณทรงกลด วงศ์ไชย songklod.w@fnsyrus.com 02-646-9817
Kasikorn Securities คุณจักรพงศ์ เชวงศรี jakapong.c@kasikornsecurities.com 02-696-0045
คุณธันย์ จิระสิทธิกร tan.c@kasikornsecurities.com 02-696-0047
KGI Securities คุณกวีวิทย์ ถวิลวิทยานนท์ kaweewitt@kgi.co.th 02-658-8856
KTB Securities Minling Wang minling.w@ktbst.co.th 02-638-1128
Phillip Securities คุณอรมงคล ตันติธนาธร ornmongkolt@phillip.co.th 02-635-1700 Ext. 491
Tisco Securities คุณศิริลักษณ์ คนไว sirilakk@tisco.co.th 02-633-6422
Thanachart Securities คุณจักร เรืองสินภิญญา chak.reu@thanachartsec.co.th 02-617-4965
คุณณัฐภพ ประสิทธิ์สุขสันต์ nuttapop.pra@thanachartsec.co.th 02-617-4986