กลุ่มธุรกิจ Auto Care Services

ธุรกิจบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์

ด้วยเป้าหมายการเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานที่ครบวงจรของประเทศ ทำให้บริษัทให้ความสำคัญกับการให้บริการในสถานีบริการอย่างครบวงจร บริษัทจึงได้ร่วมทุนกับบริษัท ออโต้แบคส์ เซเว่น จำกัด เพื่อเปิดศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์ที่มีคุณภาพและครบวงจรอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้แบรนด์ AUTOBACS เพื่อให้บริการลูกค้ารถยนต์นั่งให้ครบถ้วนและรอบด้านมากขึ้น ปัจจุบัน AUTOBACS เปิดให้บริการทั้งใน และนอกสถานีบริการ PT